รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
หมู่ที่ 1 บ้านโพนเมือง   ตำบลโพนเมือง  อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045210720


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :