ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
คณะครูโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา  แนะแนวการศึกษาต่่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,13:42   อ่าน 392 ครั้ง