ภาพกิจกรรม
โครงการ "สร้างพลังชุมชนโพนเมืองลดปัญหาขยะมูลฝอย"
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "สร้างพลังชุมชนโพนเมืองลดปัญหาขยะมูลฝอย" จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นายไพรัตน์ ขจรเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,10:53   อ่าน 155 ครั้ง