ภาพกิจกรรม
งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา นำข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่  16  มกราคม  2563  ณ  หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร  พิธีบูชาและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  พิธีมอบโล่รางวัลและประกระกาศนียบัตรครูดีเด่น และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครู 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,14:22   อ่าน 222 ครั้ง